29.5 C
Hồ Chí Minh
Thứ tư, 21-08-2019
alt
Trầu bà cửa sổ hay còn được gọi là trầu bà lỗ thuộc thân thảo mọc chủ yếu trong râm mát, cây được trồng để trang trí trong nhà, phòng là việc hay trên bàn… ...

Cây Vạn Niên Thanh

alt
Cây Vạn Niên Thanh là cây thân thảo lớn, sống và phát triển chủ yếu trong môi trường râm mát, tần dưới của tán lá...